wycinka drzew na cmentarzu przy ul. Wolskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26.11 do 1.12. 2018 cmentarz parafialny przy ul. Wolskiej będzie zamknięty w związku z wycinką drzew.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie lub uprzątnięcie elementów ruchomych (zniczy, wazonów, kwiatów), które mogłoby ulec uszkodzeniu w czasie prac.

Prace porządkowe będą wykonywane na wszystkich drzewach na cmentarzu. Drzewa nie rokujące (kasztanowce i dwa jesiony przy środkowej alei) zostaną wycięte zgodnie z decyzją miejskiego konserwatora zabytków we Wrocławiu.