transmisja mszy św.

Wracamy do transmisji niedzielnych mszy św. o g. 11.00. Nowe ograniczenia co do ilości osób wewnątrz kościołów (30 miejsce w każdym z kościołów) oraz troska o nasze życie i zdrowie stawiają nas w trudnej sytuacji, gdy przeżywanie wspólnoty modlitwy będzie znów mocno ograniczone.

Apelujemy aby wszystkie osoby powyżej 70 roku życie zostały w domu w niedzielę i dni powszednie. Dla dobra wspólnego w mszach świętych i nabożeństwach nie mogą brać udziału osoby mające objawy infekcji: katar, kaszel, kichanie.

Niezwykle ważna w tym czasie jest troska o odpowiednie duchowe przeżywanie niedzieli jako Dnia Pańskiego. Czyńmy to w duchu modlitwy, lektury Pisma Świętego i udziale w transmisjach mszy św. Dla chrześcijanina niedziela jest dniem do Boga i rodziny, nie na pracę i zakupy.

Przypominamy, że kancelaria parafialna pracuje w trybie zdalnym. Prosimy o kontakt tel. 713493951 lub 515200935 lub mailowy: lesnica@archidiecezja.wroc.pl

Dziękujemy także za wszelkie ofiary na rzecz parafii.