Krąg Biblijny

Spotkania w każdy czwartek o g. 19.00.

W spotkania rozważamy tekst ewangelii z nadchodzącej niedzieli. 

Spotkanie rozpoczyna krótka modlitwa i odczytanie tekstu ewangelii, a następnie odbywa się nad nim praca, na którą składają się stawianie pytań do tekstu, wybór jego części najbardziej znaczącej oraz fragmentów, przez które Duch Św. przemówił do uczestników kręgu osobiście. Każdy z uczestników może podzielić się swoimi poruszeniami lub zadać pytania.

Spotkania kręgu biblijnego odbywają się w czwartki o godz.19 w salce domu parafialnego. Spotkanie trwa godzinę.