Młodzież

AKTUALNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Grupa starsza (II rok przygotowań)

 • W tym roku szkolnym odbyło się 14 różnych (w tym rekolekcje adwentowe, niedzielne adoracje, spotkania Taize) spotkań w ramach przygotowań do bierzmowania. 10 z nich miało charakter obowiązkowy i była sprawdzana obecność. Zgodnie z regulaminem przygotowań i zasadami przyjętymi we wrześniu 2019 brak udziału w comiesięcznych spotkaniach zostaje uznany za rezygnację z przygotowań do bierzmowania.
 • Do 29 czerwca kandydaci powinni dostarczyć do kancelarii parafialnej lub zakrystii kościoła św. Jadwigi (dotyczy osób, które tego jeszcze nie zrobiły): zaświadczenie o udziale w katechezie szkolnej, potwierdzenie spowiedzi wielkanocnej, świadectwo chrztu.
 • Każdy z kandydatów musi odbyć osobistą rozmowę z duszpasterzem (skrutynium) przed przystąpieniem do bierzmowania. Na rozmowy można umawiać się na bieżąco od lutego tego roku. Skrutynium obejmuje podstawowe prawdy wiary zawarte w Credo (Wyznanie wiary), cel i sens sakramentu bierzmowania oraz prawy wiary dot. Ducha Świętego.
 • Każdy z kandydatów musi wybrać imię patrona bierzmowania i przygotować jego/jej życiorys wraz umotywowaniem swojego wyboru (dlaczego ten święty?) na 1 stronę A4. (termin do końca września 2020)
 • W ramach lektury listu do młodych papieża Franciszka każdy przygotowuje streszczenie jednego z rozdziałów „Christus Vivt” omawianych na spotkaniach od września (max 1 strona A4; termin do końca września 2020.
 • Wszystkie zaplanowane terminy bierzmowania zostały odwołane przez Arcybiskupa Wrocławskiego. Po ustaleniu nowego terminu bierzmowania zostanie on podany do wiadomości kandydatom. Przed bierzmowaniem będą odbywać się miesięczne spotkania przygotowujące oraz próby liturgiczne i spowiedź dla kandydatów.
 • NAJBLIŻSZE SPOTKANIE KANDYDATÓW ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 21 CZERWCA NA MSZY O G. 18.00 W KOŚCIELE.

Grupa młodsza (I rok przygotowań)

 • Miesięczne spotkania przygotowujące zostają zawieszone do września.
 • W drugim roku przygotowań spotkania będą odbywać się wg. grafiku. który zostanie podany kandydatom we wrześniu. Rytm przygotowań w II roku wymaga zwiększonej częstotliwości spotkań.
 • W spotkaniach będą mogli brać udział kandydaci, którzy uczestniczyli w I roku przygotowań oraz uczestniczą na bieżąco w katechezie szkolnej.

Zgłoszenia nowych kandydatów

 • We wrześniu 2020 zostaną uruchomione zapisy na przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży. Warunkiem zgłoszenia jest rozpoczęcie nauki w 8 klasie SP oraz udział w katechezie szkolnej.

Duszpasterstwo młodzieży parafii św. Jadwigi we Wrocławiu – Leśnicy

Wolontariat młodych

 • Spotkania grupy młodych wolontariuszy odbywają się w Centrum Aktywności i Rozwoju ŹRÓDEŁKO (ul. Wolska 9a) w każdy czwartek o g. 19.00. Zapraszamy 🙂 więcej

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania

Przygotowanie odbywa się w dwóch grupach:

 • grupa I (starsza, drugi rok przygotowań, klasy I szkół średnich) mają spotkania według poniższego kalendarza:
kalendarz spotkań – bierzmowani gr I (starsza)
rok 2019
wrzesień
22
28 spotkanie młodych – Ślęża – Góra Tabor
29 spotkanie w grupach – 1
październik
nabożeństwa różańcowe w piątek g. 17.30
6 Jesus Hour
16 ODPUST PARAFIALNY
27 spotkanie w grupach – 2
listopad
modlitwa za zmarlych (wypominki w piątek g. 17.30)
1 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
10 spotkanie w grupach – 3
24 spotkanie w grupach – 4
grudzień
roraty 3 razy przez czas adwentu w dowolne dni od pn do sob
1 Jesus Hour
6-8. rekolekcje adwentowe
15 spotkanie w grupach – 5
20 spowiedź adwentowa
25 NARODZENIE PAŃSKIE
28.12-1.01 TAIZE WE WROCŁAWIU
rok 2020
styczeń
1 NOWY ROK
6 Orszak Trzech Króli
12 spotkanie w grupach – 6
26 spotkanie w grupach – 7
luty
2 Jesus Hour
23 spotkanie w grupach – 8
26 środa popielcowa
marzec
nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o g. 20.00
8 spotkanie w grupach – 9
22-25. rekolekcje wielkopostne
29 spotkanie w grupach – 10
kwiecień
5 Niedziela Palmowa – Niedziela Młodych
9 Wielki Czwartek
10 Wielki Piątek
11 Wielka Sobota
12 WIELKANOC
19 spotkanie w grupach – 11
maj
nabożeństwo majowe w piątki o 17.30
9 lub 10 integracja – termin rezerwowy
17 spotkanie w grupach – 12
30 Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego
31 Zesłanie Ducha Świętego
czerwiec
7 Jesus Hour
11 Boże Ciało
14 spotkanie w grupach – 13
 • grupa II (młodsza, pierwszy rok przygotowań, klasy 8 SP) w rytmie miesięcznym w systemie wspólnych spotkań w sali (w I sobotę miesiąca o g. 19.00, modlitwa i konferencja, ew. spotkania w małych grupach)

Do obowiązkowych punktów przygotowania należą:

 • Niedzielna Eucharystia (nie prowadzimy “książeczek”). Rodzice zgłaszają kandydata do bierzmowania i to oni są odpowiedzialni za “dopilnowanie” jego życia sakramentalnego aż do czasu bierzmowania.
 • Regularna spowiedź (kandydat sam weryfikuje swój udział w tym sakramencie i musi odpowiedzialnie zdać z tego sprawę).
 • Spotkania wspólne i spotkania w małych grupach (nieobecności muszą zostać usprawiedliwione przez rodziców pisemnie).
 • Weekendowy wyjazd rekolekcyjny.
 • Udział w Niedzieli Młodych.
 • Udział w rekolekcjach młodzieżowych w parafii.
 • Udział w dniu skupienia dla młodzieży w parafii.