Młodzież

Duszpasterstwo młodzieży

 • Zapraszamy na spotkania w ramach duszpasterstwa młodzieży w każdą niedzielę po mszy o g. 18.00 do sali w domu parafialnym.
 • Zbieramy chętnych do udziału w ŚDM Panama 2019.

Wolontariat młodych

 • Spotkania grupy młodych wolontariuszy odbywają się w Centrum Aktywności i Rozwoju ŹRÓDEŁKO (ul. Wolska 9a) w każdy czwartek o g. 19.00. Zapraszamy 🙂 więcej

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania

 • Przygotowanie odbywa się w systemie pracy w małych grupach i spotkań wspólnych w rytmie miesięcznym.
  • Pierwsze spotkanie jest spotkaniem wspólnym, podczas którego kapłan prowadzący głosi kerygmat, po nim następuje modlitwa, a po niej spotkanie przy kawie i herbacie.
  • Mały grupy spotykają się ze swoim animatorem trzy razy w miesiącu (jedno spotkanie w tygodniu).
 • Do obowiązkowych punktów przygotowania należą:
  • Niedzielna Eucharystia (nie prowadzimy “książeczek”). Rodzice zgłaszają kandydata do bierzmowania i to oni są odpowiedzialni za “dopilnowanie” jego życia sakramentalnego aż do czasu bierzmowania.
  • Regularna spowiedź (kandydat sam weryfikuje swój udział w tym sakramencie i musi odpowiedzialnie zdać z tego sprawę).
  • Spotkania wspólne.
  • Spotkania w małych grupach (możliwe trzy usprawiedliwione nieobecności).
  • Weekendowy wyjazd rekolekcyjny.
  • Udział w Niedzieli Młodych.
  • Udział w rekolekcjach młodzieżowych w parafii.
  • Udział w dniu skupienia dla młodzieży w parafii.
 • Kalendarium spotkań:
  • Terminy spotkań wspólnych tak jak w kalendarzu…
  • rekolekcje młodzieżowe w parafii : 1-3 marca
  • rekolekcje w Bardzie: 9-11 marca
  • Niedziela Młodych 25 marca
  • dzień skupienia: (termin do ustalenia)
  • Przygotowanie bezpośrednie – nałożenie krzyży (termin do ustalenia).

Za spotkania duszpasterstwo młodzieży i przygotowanie do bierzmowania odpowiada ks. Przemysław Przyślak.