dane osobowe

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych przechowywanych w Kancelarii Parafialnej  i na stronie www.lesnica.wroclaw.pl jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu – Leśnicy.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych są w większości przypadków przepisy prawa kanonicznego lub prawa cywilnego. W innych przypadkach oprócz informacji o przetwarzaniu danych zostanie poproszona zgoda na przetwarzanie danych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją misji Kościoła katolickiego w Polce tzn. do celów duszpasterskich.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przygotowanie i realizacja posług duszpasterskich będą niemożliwe.
  5. Czas przetwarzania danych wyznacza prawo kanoniczne.
  6. Każdy ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a w niektórych przypadkach także usunięcia tych danych.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Inspektora Ochrony Danych dla Archidiecezji Wrocławskiej lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dla Archidiecezji Wrocławskiej znajdują się na stronie internetowej: www.archidiecezja.wroc.pl

Aktualne dane kontaktowe do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej: www.kiod.episkopat.pl

Niniejsza klauzula informacyjna spełnia wymogi obowiązku informacyjnego wymaganego art. 8 Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 r. wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski.