Sakramenty

W Tradycji Kościoła Katolickiego istnieje 7 znaków sakramentalnych, których celem jest uświęcenie życia człowieka i potwierdzenie obecności Boga w wydarzeniach życia poszczególnych osób.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 1123) czytamy: Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Słusznie więc nazywają się sakramentami wiary (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 59).

Znaki sakramentalne w Kościele to: Chrzest, Eucharystia, Bierzmowanie, Pojednanie, Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo.

Obok znaków są też inne, które towarzyszą w życiu wierzących. Należą do nich błogosławieństwa, poświęcenia czy chrześcijański pogrzeb.