Eucharystia

Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, bowiem w Niej sam Jezus Chrystus jest obecny, ofiaruje się za zbawienie każdego człowieka i daje się chrześcijaninowi jako pokarm. To dzięki tej bezpośredniej i niezwykłej obecności Chrystusa Kościół jako wspólnota ustawicznie żyje i wzrasta. Natomiast Msza św. jako Ofiara eucharystyczna, będąca pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa, i w której uwiecznia się (uobecnia) Ofiara zbawczej śmierci na Krzyżu, jest szczytem i źródłem całego kultu chrześcijańskiego oraz życia chrześcijanina (kan. 897). Należy wskazać, że Najświętsza Eucharystia wskazuje wprost na jedność Ludu Bożego i jest przyczyną sprawczą tej jedności. Ona bowiem buduje wspólnotę jako Mistyczne Ciało Chrystusa, sprawiając, że pozostałe sakramenty i wszystkie eklezjalne dzieła miłości mają integralny związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (KL 47; KK 3,11). (Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych, ks. Wiesław Wenz)

Porządek mszy św. w parafii św. Jadwigi Śląskiej:

Niedziele:

 • kościół św. Jadwigi: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30 (IX-VI), 18.00
 • kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Skoczylasa): 8.00, 11.00 (IX-VI)
 • kościół w Marszowicach (ul. Krzelowska) g. 12.00 (IX-VI)

Poniedziałek – Sobota: 7.15, 8.00, 18:00

Przygotowanie rodzin do I spowiedzi i komunii świętej dzieci.

 • Pierwsza komunia zaplanowana jest na dni 19.o5.2018 (g. 10.00 i 12.00) oraz 20.05.2018 (g. 12.30).
 • Za przygotowania odpowiada ks. Dawid Jakubów.

Przygotowanie dzieci do rocznicy I komunii świętej.

 • Przygotowanie odbywa się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Skoczylasa 23)  o g. 11.00.
 • Na przygotowanie zapraszamy dzieci z klas IV wraz z rodzicami.
 • Spotkania odbędą się w następujące niedziele: 28 stycznia, 25 lutego, 25 marca i 22 kwietnia.
 • Spotkanie obejmuje udział we mszy św. (przygotowanej przez dzieci oraz udział w konferencji po mszy (około 20 min.)
 • Rocznica I komunii zaplanowana jest na niedzielę 28.05.2018.
 • Za przygotowania odpowiada s. Cecylia.