Wolontariat parafialny

spotkania wolontariatu w I wtorek miesiąca o g. 19.00 w sali w domu parafialnym