9.04 Jerzmanowo: g. 8.00–9.00 i 16.30–18.00

10.04 Żerniki: g. 8.00-9.00 i 16.00-18.00

13.04 Złotniki: g. 8.00-9.00 i 16.00-18.00

15.04 Stabłowice: g. 8.00-9.00 i 16.00-18.00

W najbliższych dniach w parafii św. Jadwigi spowiedź w tygodniu może być nieregularna ze względu na powyższe terminy.