Eucharystia

Porządek mszy św. w parafii św. Jadwigi Śląskiej:

Niedziele:

 • kościół św. Jadwigi: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30 (IX-VI), 18.00
 • kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Skoczylasa): 8.00, 11.00 (IX-VI)
 • kościół w Marszowicach (ul. Krzelowska) g. 9.30 (IX-VI)

Poniedziałek – Sobota: 7.15 (IX-VI), 8.00, 18.00

Spowiedź

 • w dni powszednie: 7.45-8.00 i w czasie mszy o 18.00,
 • w niedziele i święta staramy się stwarzać okazję do spowiedzi w czasie każdej z mszy św.,
 • w I piątek miesiąca od g. 7.30 i od g. 17.30,
 • w piątek po mszy o 18.00 (na początku adoracji Najświętszego Sakramentu po zgłoszeniu w zakrystii),

Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, bowiem w Niej sam Jezus Chrystus jest obecny, ofiaruje się za zbawienie każdego człowieka i daje się chrześcijaninowi jako pokarm. To dzięki tej bezpośredniej i niezwykłej obecności Chrystusa Kościół jako wspólnota ustawicznie żyje i wzrasta. Natomiast Msza św. jako Ofiara eucharystyczna, będąca pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa, i w której uwiecznia się (uobecnia) Ofiara zbawczej śmierci na Krzyżu, jest szczytem i źródłem całego kultu chrześcijańskiego oraz życia chrześcijanina (kan. 897). Należy wskazać, że Najświętsza Eucharystia wskazuje wprost na jedność Ludu Bożego i jest przyczyną sprawczą tej jedności. Ona bowiem buduje wspólnotę jako Mistyczne Ciało Chrystusa, sprawiając, że pozostałe sakramenty i wszystkie eklezjalne dzieła miłości mają integralny związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (KL 47; KK 3,11). (Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych, ks. Wiesław Wenz).

Przygotowanie rodzin do I spowiedzi i komunii świętej dzieci

 • Uroczystość I Komunii św. (data będzie ogłoszona we wrześniu)
 • Sposób kontaktu – ogłoszenia w kościele, Librus, zeszyt do religii;
 • Deklaracje do 15 września, metryki chrzcielne i zgody z parafii zamieszkania należy dostarczyć do końca października
 • Terminarz przygotowań do I Komunii świętej:
 • a. Spotkania z rodzicami: terminarz na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
 • b. Msza św. w każdą niedzielę w kościele św. Krzyża godz.11.00

 • c. Poświęcenia:
  – Różaniec – 4.10.
  – Modlitewnik – 7.11.
  – Medalik z łańcuszkiem – 5.12. 
  – Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ze świecami (własne) – 9.01.2022. 
  – Obrazek pamiątkowy i Pismo św. – w białym tygodniu

 • Wymagania dotyczące udziału w życiu liturgicznym parafii:

  – W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy św.;
  – Wspierać swoje dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
  – Uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach: różańcowych (październik – 2x w tygodniu), roratach (Adwent – 2x w tygodniu), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj – 2x w tygodniu);
  – Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Komunii Świętej; współpracować z osobami prowadzącymi w parafii przygotowania do Pierwszej Komunii.
  – Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;

  Wymagania Katechizmowe – klasa III

 • Część I 
  o Pacierz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, akt wiary, nadziei, miłości i żalu
  o Dekalog (10 Przykazań Bożych)
  o Dwa przykazania miłości
  o Wierzę (Skład Apostolski ; Credo – wspólnie)
 • Część II 
 • Sposób odmawiania Różańca św., części Różańca św.

  o Pod Twoją obronę
  o Dialogi i gesty liturgiczne w czasie Mszy św.
  o Najważniejsze święta Roku Liturgicznego: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

 • Część III
  Pięć przykazań kościelnych
  o Siedem sakramentów
  o Stacje Drogi Krzyżowej

 • Część IV 
  o Siedem grzechów głównych
  o Pięć warunków sakramentu pokuty
  o Formuła spowiedzi
 • Formy sprawdzania wiadomości – ustnie, w wyznaczonym terminie w sali parafialnej (w obecności rodziców), w szkole po omówieniu danego materiału.

 • Sposób kontaktu – ogłoszenia w kościele, Librus, sms do Rodziców dzieci z innych szkół – koordynuje s. Cecylia (2 osoby z każdej klasy do współpracy),

Za przygotowania odpowiada s. Cecylia.

Przygotowanie dzieci do rocznicy I komunii świętej.

 • Przygotowanie odbywa się w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Skoczylasa 23) 
 • Na przygotowanie zapraszamy dzieci z klas IV wraz z rodzicami.
 • Spotkania odbędą się w I niedziele miesiąca (od października do czerwca).
 • Spotkanie obejmuje udział we mszy św. (przygotowanej przez dzieci) wraz z kazaniem tematycznym (możliwe krótkie spotkanie po mszy (około 20 min.)