Duszpasterstwo młodzieży
parafii św. Jadwigi we Wrocławiu – Leśnicy

Spotkania młodzieży

w drodze na Światowe Dni Młodzieży Lizbona

niedziela, godzina 19:00

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin dotyczy kursu przygotowującego do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w parafii św. Jadwigi we Wrocławiu – Leśnicy i będzie dalej nazywany „kursem”.
 2. Jako sakrament inicjacji chrześcijańskiej bierzmowanie wymaga odpowiedniego przygotowania przez formację intelektualną, duchową i liturgiczną.
 3. Sakrament Bierzmowania może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę i żyjąca z zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej.
 4. Na mocy zobowiązań podjętych na chrzcie świętym rodzice kandydata zobowiązują się czynnie uczestniczyć w kursie przez wspieranie swojego dziecka, upominanie i czuwanie nad pilną realizacją wymagań kursu.
 5. Kurs przygotowujący do bierzmowania jest działaniem własnym parafii, skierowanym do uczniów klas VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej. Jest on kursem odrębnym od katechezy szkolnej, ma inny program i charakter.
 6. Aby móc uczestniczyć w kursie należy uczestniczyć w katechezie szkolnej.
 7. Kurs trwa ok. 22 miesięcy.
 8. Spotkania kursu mają miejsce w budynkach parafialnych przy ul. Wolskiej 6.
 9. Kurs składa się z:
  • coniedzielnej Mszy Świętej;
  • Mszy Świętej w święta nakazane:
  • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok (1 stycznia)
  • Objawienie Pańskie – Trzech Króli (6 stycznia)
  • Wniebowstąpienie Pańskie – (VII Niedziela Wielkanocna)
  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia)
  • Wszystkich Świętych – (1 listopada)
  • Boże Narodzenie (25 grudnia)
  • regularnej spowiedzi (zalecana raz w miesiącu);
  • nabożeństw okresowych:
  • Różaniec (październik – przynajmniej trzy razy), piątek godz. 17.30
  • Modlitwy za zmarłych – wypominki (listopad – przynajmniej raz), piątek godz. 17.30
  • Roraty (grudzień – przynajmniej trzy razy)
  • Gorzkie Żale (Wielki Post – przynajmniej raz)
  • Droga krzyżowa (Wielki Post – każdy piątek), piątek godz. 20.00
  • Nabożeństwo majowe (maj – przynajmniej trzy razy), piątek godz. 17.30
  • Nabożeństwo czerwcowe (czerwiec – przynajmniej trzy razy), piątek godz. 17.30
  • comiesięcznych spotkań formacyjnych (terminy podane poniżej)
  • trzydniowych rekolekcji wyjazdowych
  • adwentowych i wielkopostnych rekolekcji parafialnych
  • udziału w Orszaku Trzech Króli i w spotkaniu Niedziela Młodych (Ostrów Tumski – Niedziela Palmowa)
  • Adoracji Najświętszego Sakramentu – modlitwy osobistej
  • Codziennej prywatnej lektury Pisma Świętego i modlitwy praktykowanej w rodzinie
 10. Obecność jest sprawdzana jedynie podczas comiesięcznych spotkań formacyjnych. Na mocy zobowiązań podjętych na chrzcie świętym rodzice, jako pierwsi świadkowie wiary zobowiązują się umożliwić i skutecznie zachęcić dziecko do uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii, regularnej spowiedzi i nabożeństwach okresowych.
 11. Bierzmowanie nie jest obowiązkowe i każdy uczestnik kursu może zrezygnować z przygotowania w dowolnym momencie kursu.
 12. Uczestnik, który przerwie kurs, a po namyśle chciałby go kontynuować, może to uczynić, dołącza jednak do nowej a nie tej samej co poprzednio grupy formacyjnej.
 13. Uczestnik kursu, który opuści bez usprawiedliwienia dwa spotkania formacyjne zostaje skreślony z listy osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
 14. Każdy uczestnik kursu, który nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu może zostać usunięty z kursu po uprzednim upomnieniu. O usunięciu z kursu decyduje ksiądz prowadzący.
 15. Warunkiem zakończenia pierwszego roku przygotowania i przejścia na kolejny etap kursu jest rozmowa z księdzem prowadzącym formację. Taka rozmowa odbywa się pod koniec roku szkolnego.
 16. Odbycie kursu nie jest jednoznaczne z dopuszczeniem kandydata do sakramentu bierzmowania. O dopuszczeniu do sakramentu zadecyduje rozmowa z księdzem prowadzącym, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących wiary katolickiej i opinia katechety.
 17. O wszystkich nieobecnościach należy uprzednio poinformować księdza prowadzącego kurs.
 18. Do kontaktu w sprawach bierzmowania służy adres email księdza prowadzącego kurs (podany poniżej). Prosimy zatem o niekontaktowanie się w sprawach bierzmowania z parafią przez email parafialny czy profil facebookowy.
 19. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin decyzje podejmuje Ksiądz Proboszcz parafii św. Jadwigi lub Ksiądz prowadzący kurs.

Spotkania formacyjne dla kandydatów i opiekunowie grup:

 • GRUPA I (młodsza)
  Opiekun: Ks. Marusz Adamczyk
  Kontakt: mjsadamczyk@gmail.com
  Spotkania: II niedziela miesiąca o godz. 18.00 w kościele (Msza Święta i spotkanie po Mszy Św.).
 • GRUPA II (starsza)
  Opiekun: Ks. Łukasz Saczyński
  Kontakt: lukasz.saczynski@gmail.com
  Spotkania: I sobota miesiąca o godz. 19.00 w sali parafialnej