Małżeństwo

Rozumienie małżeństwa

Choć prawodawca kościelny nie podał wprost definicji małżeństwa to jednak w kan. 1055 §1 zawarł swoje określenie tej rzeczywistości, a mianowicie że małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swojej natury ku dobru małżonków oraz ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Przymierze małżeńskie zostało przez Jezusa Chrystusa podniesione do godności sakramentu, a więc staje się ważnym znakiem obecności Boga w podstawowej wspólnocie osób i transmisją Bożych dóbr dla życia konkretnej wspólnoty. Wspólnota przymierza nie odnosi się wyłącznie do płaszczyzny życia seksualnego, jak uważają niektórzy, ale równie istotnie dotyczy wszystkich dziedzin życia wspólnego małżonków, tak w wymiarze materialnych warunków, jak i bogactwa życia duchowego (Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych, ks. Wiesław Wenz)

Informacje dla narzeczonych

 1. Rezerwację terminu ślubu należy dokonać około rok przed planowanym dniem zawarcia małżeństwa. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej lub do zakrystii osobiście.
 2. Przed dostarczeniem dokumentów należy ukończyć kurs przygotowujący do zawarcia sakramentu małżeństwa. Przygotowanie do małżeństwa dla narzeczonych w Archidiecezji Wrocławskiej obejmuje 9 katechez przedślubnych, 3 spotkania w poradni rodzinnej oraz uczestnictwo w dniu skupienia dla narzeczonych. Dni skupienia dla narzeczonych z parafii wrocławskich odbywają się w Sanktuarium NMP Łaskawej Opiekunki Małżeństwa i Rodziny przy parafii p.w. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, ul. Krucza 58. Nie są uwzględniane kursy weekendowe ani przygotowanie eksternistyczne. Dni skupienia zaplanowano na następujące dni:
  • I Druga sobota Adwentu,
  • II Druga sobota Wielkiego Postu,
  • III Druga sobota czerwca.
 3. W czasie epidemii COVID-19 przygotowania odbywają się przez kursy internetowe.

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej informuje, że  w związku z zaistniałą sytuacją epidemii przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa w naszej Archidiecezji może być prowadzone poprzez komunikatory internetowe.
Pełny cykl katechez przedślubnych rozpocznie się w dniu 11 maja 2020 r. Katechezy będą dostępne dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń uruchomiony będzie drugi cykl – we wtorki i w piątki. Zapisy narzeczonych odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz internetowy na stronie www.archidiecezja.wroc.pl/narzeczeni. Tam też znajdują się szczegółowe informacje.
W trakcie cyklu poszczególne pary narzeczonych będą zgłaszane doradcom życia rodzinnego z parafii (ew. dekanatu), w których mieszkają. Doradcy poprowadzą z nimi spotkania indywidualne – również poprzez Internet.
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Ks. dr Stanisław Paszkowski

 1. W naszym dekanacie przygotowanie odbywa się w parafii św. Anny we Wrocławiu – Praczach Odrzańskich. Inne możliwości są podane na stronach duszpasterstw akademickich i Archidiecezji Wrocławskiej .
 2. Najpóźniej 3 miesiące przed terminem zawarcia małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej i dostarczyć konieczne dokumenty:
  • parafianie (gdy przynajmniej jedno z narzeczonych aktualnie mieszka na terenie parafii od minimum trzech miesięcy) dostarczają: metryki chrztu, dokumenty z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych lub akt zawarcia małżeństwa cywilnego, zaświadczenie z odbytego przygotowania – kursu przedmałżeńskiego wraz z potwierdzeniem rozmów w poradni rodzinnej, dowody osobiste, świadectwa z katechezy,
  • osoby spoza parafii (gdy żaden z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii od minimum trzech miesięcy) dostarczają: licencję z parafii zamieszkania, dokumenty z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych lub akt zawarcia małżeństwa cywilnego, dowody osobiste,
  • parafia św. Jadwigi zasadniczo nie prowadzi rozmów kanoniczno – duszpasterskich z osobami spoza parafii (spisanie protokołu).
 3. Dokumenty konieczne do dostarczenia w późniejszym terminie:
  • zapowiedzi przedślubne,
  • zaświadczenia ze spowiedzi narzeczonych.
 4. Ustalenia w parafii poza przygotowaniem dokumentacji:
  • uzgodnienie liturgii (śpiew, czytania, modlitwa wiernych, ministranci, schola lub zespół muzyczny) z księdzem i organistą,
  • uzgodnienie wystroju kościoła z siostrą zakrystianką,
  • zgłoszenie udziału kamerzysty lub fotografa – powinien mieć zaświadczenie o ukończeniu kursu z Archidiecezji Wrocławskiej,
  • zgłoszenie świadków i przekazanie ich danych w celu spisania aktu małżeństwa.