cmentarz komunalny – ul. Trzmielowicka

Na terenie parafii św. Jadwigi jest zlokalizowany cmentarz komunalny przy ul. Trzmielowickiej 2.

Nie jest on w zarządzie parafii (tak było do końca lat 90 XXw.) Cmentarzem zarządza obecnie Gmina Wrocław.

INFORMACJE I ZARZĄD CMENTARZA – kliknij TUTAJ