Chrzest

 

W tradycji katolickiej chrzest zajmuje szczególne miejsce nie tylko z tej racji, że jest udzielany na wyraźne polecenie Jezusa Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19) ale dlatego, że jest pierwszym sakramentem, najpełniej wprowadzającym do wspólnoty Kościoła i uzdalniającym do przyjmowania innych sakramentów. Kościół uważa chrzest za bramę sakramentów, ponieważ nikt nie może być ważnie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie przyjął chrztu (kan. 842). Chrystus ustanowił ten sakrament, aby wszyscy ludzie mogli osiągnąć zbawienie (por. J 3,5), zwłaszcza przez postawę żywej wiary, którą odkrywamy w darze łaski Ducha Świętego, i która uzdalnia człowieka do życia zgodnego z Ewangelią Chrystusa. Pamiętać należy także o konieczności chrztu do osiągnięcia zbawienia. (za Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych, ks. Wiesław Wenz).

Sakrament Chrztu św. dzieci jest sprawowany w parafii św. Jadwigi w II i IV niedzielę miesiąc podczas mszy św. o g.12.30 zgodnie z terminem wcześniej umówionym w kancelarii parafialnej.

Minimum miesiąc przed chrztem rodzice dziecka (lub prawni opiekunowie) zgłaszają się na konferencję przed chrzcielną, która odbywa się w każdą I sobotę miesiąca po mszy św. o g. 18.00 w kościele św. Jadwigi.

Następnie w kancelarii parafialnej należy przedłożyć dokumenty potrzebne do wpisania dziecka do księgi chrzcielnej:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane rodziców (imię, nazwisko, zamieszkanie, data urodzenia),
 • dane rodziców chrzestnych  (imię, nazwisko, zamieszkanie, data urodzenia),
 • świadectwo moralności chrzestnych (zaświadczenie, że chrzestny jest wierzącym i praktykującym katolikiem i że może podjąć obowiązki kanoniczne),
 • jeśli rodzice mieszkają poza parafią św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy to dostarczają także zgodę na chrzest z parafii mazieszkania (meldunek nie ma znaczenia).

Rodzice chrzestni zobowiązani są także do udziału w przygotowaniu do chrztu (tzw.: konferencji chrzcielnej).

W dniu chrztu:

 • rodzice lub chrzestni zgłaszają się w zakrystii kościoła bezpośdenio przed mszą św. i dostarczają potwierdzenie spowiedzi oraz ew. dokumenty, które wcześnie były dostarczone jedynie elektronicznie,
 • rodzice i chrzestni z dzieckiem siadają z przodu kościoła na wyznaczonych miejscach,
 • chrzestni przynoszą świecę chrzcielną i białą szatę, które są potrzebne podczas chrztu.

Kancelaria parafialna jest czynna:

 • wtorek – 16.00 – 17.30
 • środa – 9.00 – 10.00 i 16.00 – 17.30
 • czwartek – 16.00  – 17.30 (poza okresem wakacji i ferii szkolanych)