Od czerwca 2018r w kościele we Wrocławiu – Marszowicach możemy zobaczyć obraz NMP Pocieszenia. Jest on kopią pochodzącego z Kresów orgniału, który jest obecnie w kościele we Wrocławiu – Złotnikach.

Według książki PRZEWODNIK PO POLSCE. POLSKA POŁUDNIOWOWSCHODNIA z 1937 roku Rzęsna Polska to niewielka, licząca około 2000 mieszkańców, miejscowość w odległości 10 km od Lwowa. W wyniku powojennej ekspatriacji wielu z nich zamieszkało na Górnym Śląsku i na przedmieściach Wrocławia, a obraz Najświętszej Marii Panny Pocieszenia znalazł schronienie w Złotnikach.

Część mieszkańców osiedliła się w pobliżu, w Marszowicach, a cmentarna kaplica po rozbudowie stała się kościołem Najświętszej Marii Panny Pocieszenia. Jeden z potomków przesiedleńców, zachowując pamięć Kresów zafundował do kościoła kopię rzęśnieńskiego obrazu. Poświęcenie odbyło się 24 czerwca 2018 roku. (notatka za czasopismem Życie Kresowian z XII 2018 / JJ)