1. Komunikat: Do odwołania obowiązuje nowa dyspensa od udziału w niedzielnej mszy św. Wzywamy do pozostania w domach i nie podejmowania kontaktu z innymi osobami bez poważnej konieczności. Wszystkie zgromadzenie, w tym religijne muszą na czas epidemii zostać ograniczone do 5 osób. Pierwszeństwo udziału we mszy św. mają ofiarodawcy intencji mszalnej. Nie sprawujemy nabożeństw poza wymienionymi niżej.
 2. Zachęcamy do osobistych praktyk pokutnych: modlitwy, jałmużny i postu.
  • W jedności z Arcybiskupem Wrocławskim zachęcamy do modlitwy różańcowej o 21.00 w domach z intencji pokonania epidemii.
  • Módlmy się codziennie w duchowej jedności Koronką do Miłosierdzia Bożego o g. 15.00.
  • Jest możliwość osobistej modlitwy w kościele po mszy św. o 8.00 do 17.30. W piątek po mszy o 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 20.00.
  • W piątek transmisja Drogi Krzyżowej o 20.00 na parafialnym profilu Fb.
  • W niedzielę transmisja Eucharystii o 11.00 na parafialnym profilu Fb.
 3. Jałmużnę możemy praktykować przez:
  • ofiary do skarbonek w kościele „jałmużna postna”,
  • zakup kartek świątecznych, który ma wspomóc leczenie chorego na SMA Frania,
  • zakup świec „paschalików” na wielkanocny stół,
  • akcję „torba miłosierdzia” (torby do zabrania w przedsionku kościoła; wypełnione chemią i trwałymi produktami spożywczymi przynosimy od 4 do 6 kwietnia przed wejście do domu parafialnego),
  • akcję „skarbonka Caritas” (skarbonki do zabrania z kościoła; przynosimy od Wielkanocy do Niedzieli Miłosierdzia do zakrystii),
 4. Jest możliwość spowiedzi po uprzednim uzgodnieniu terminu przez telefon, internet lub w ograniczonej ilości osób przed mszą św. Spowiedź ma miejsce w bocznej kaplicy, uwzględniając obecne warunki sanitarne oraz możliwości księży. Można przystąpić do komunii św. po spowiedzi lub po mszy św.
 5. Wizyty u chorych są zawieszone do odwołania, chyba że jest bezpośrednie zagrożenie życia.
 6. Msze pogrzebowe musimy sprawować stosując się do obecnych przepisów (bez ciała w kościele, tylko rodzina).
 7. Sprawowanie sakramentu bierzmowania jest zawieszone do odwołania. I komunia odbędzie się w wyznaczonym terminie, jeśli zostaną przywrócone zajęcia szkolne.
 8. Dziękujemy za wszelkie ofiary na rzecz parafii w obecnym czasie; można je wpłacać na konto parafii, w kancelarii i zakrystii istnieje ponadto możliwość ofiar kartą. Intencje mszalne można rezerwować przez internet lub telefon.
 9. Trwajmy wszyscy w modlitwie za ofiary epidemii, chorych, przebywających w kwarantannie, lekarzy, personel medyczny, diagnostyczny, służby ratunkowe i wolontariuszy niosących pomoc potrzebującym.