1. Ilość uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach zostaje dostosowana do nowych zasad: kościół św. Jadwigi – 25 osób; kościół Podwyższenia Krzyża Św. – 22 osoby, kościół MB Pocieszenia (Marszowice) – 21 osób. W czasie udziału we mszy na placu kościelnym (przy grocie) zachowujemy zawsze odstęp min 2 metry.
 2. Podczas mszy świętych, nabożeństw i nawiedzenia cmentarzy wierni mają obowiązek zasłaniać nos i usta maseczką lub w inny sposób.
 3. Dziś niedziela biblijna, której przeżywanie podkreśla niezwykłą wagę osobistego spotkania się z Bogiem przez lekturę, rozważanie i modlitwę Słowem Bożym. Jest to normalna praktyka wierzącego katolika. Każdy, kto poświęci bez przerwy minimum 30 min na lekturę i rozważanie Słowa Bożego może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 4. 1 maja, św. Józefa Rzemieślnika – I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi od 7.30 i 17.30. O 8.00 msza Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Koronka do miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek po mszy wieczornej do g. 21.00. Tego dnia obowiązuje dyspensa Księdza Arcybiskupa dotycząca pokarmów mięsnych.
 5. 2 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski – I sobota  miesiąca – Msze święte o g. 8.00; 9.30 ; 11.00 (transmisja) i 18.00. Nie ma spotkania żywego różańca. Zmiana tajemnic po mszy o 18.00 – tylko zelatorzy. Nie ma odwiedzin chorych.
 6. Nabożeństwa majowe – codziennie o g. 17.30.
 7. Za tydzień niedziela „Chrystusa, dobrego pasterza”. Transmisja mszy św. o 11.00 na profilu Fb i stronie www.
 8. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z ofertą zajęć on-line prowadzonych przez Źródełko. Informacje na stronie www i profilu Fb.
 9. Okazja do spowiedzi w bocznym przedsionku kościoła. Spowiedź w zwyczajowych godzinach. Wejście z kościoła lub z placu.
 10. Informujemy o możliwości udzielania chrztu św., indywidualnie, po mszy św. w niedziele, w uprzednio umówionym terminie.
 11. Z serca dziękujemy za wszelkie ofiary na rzecz parafii w obecnym czasie.
 12. Trwajmy w modlitwie za ofiary epidemii, chorych, przebywających w kwarantannie, lekarzy, personel medyczny, diagnostyczny, służby ratunkowe i wolontariuszy niosących pomoc potrzebującym.