Każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 8:30, 17:00 i 20:00