Dziękujemy za zgłaszanie kandydatur i udział w głosowaniu do Rady Parafialnej. Oddano ponad 210 głosów, co pokazuje poziom naszego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej. Lista wybranych do Rady poniżej. Osoby te uzyskały ponad 10% poparcia.

  1. p. Maciej Kramarz, ul. Czaplińskiego
  2. p. Beata Kolan, ul. Marszowicka
  3. p. Joanna Marczak, ul. Dolnobrzeska
  4. p. Monika Biernacka, ul. Wilkszyńska
  5. p. Zofia Stawicka, ul. Pustecka
  6. p. Kazimierz Kudryński, ul. Brzezińska