Seminarium to cykl 8 spotkań, których celem jest odnowienie swojej modlitwy i doświadczenia Boga.

Każde spotkanie skałda się ze wspólnej modlitwy, konferencji i rozmowy o wierze w małej grupie .

Do spotkań można dołączyć do niedzieli 8.05 włącznie.