Plan czuwania adwentowego – adoracja wieczysta

godz. forma kontakt kto prowadzi
9.00 różaniec zelator róży
Róża Różańcowa 1
10.00 różaniec zelator róży
Róża Różańcowa 2
11.00 różaniec zelator róży
Róża Różańcowa 3
12.00 różaniec zelator róży
Róża Różańcowa 4
13.00 różaniec zelator róży
Róża Różańcowa 5
14.00 różaniec zelator róży
Róża Różańcowa 6
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego zelator róży
Róża Różańcowa 7
16.00 różaniec zelator róży
Róża Różańcowa 8
17.00 modlitwa dzieci s. Celina dzieci
18.00
msza święta parafialna – przerwa w adoracji
19.00 czuwanie młodzieży ks. Łukasz młodzież
20.00 Nieszpory i modlitwa animowana przez grupę animatorzy
Domowy Kościół, Grupa biblijna, wspolnota Sychar
21.00 Godzina Czytań i modlitwa animowana przez grupę p. Olek
Wspólnoty Dom na Skale i Lew Judy
22.00 różaniec zelator róży Róża męska
23.00 ks. Mariusz MSJ + szafarze