• W lutym (5.02) modlitwa uwielbienia w I niedzielę będzie w sali parafialnej (w domu parafialnym).
  • Zapraszamy Cię do wspólnego uwielbienia, śpiewu i modlitwy przed Panem.
Miesjce – sala parafialna
Termin – 5.02 g. 19.00